Πηρούνες Πραλίνας

Κωδικός Προϊοντος: 1753/1

Πηρούνες Πραλίνας.

Πηρούνες Πραλίνας.

Οι διαστάσεις είναι :

Στρογγυλό, 3 δόντια, 4 δόντια

1753/1